Mette Gyde, verdensmål
| |

Verdensmål er “need to” – også i ledelse

Mette Gyde Møller arbejder med FN’s verdensmål og kan direkte understøtte autenticitet, motivation og værdiskabelse i det personlige lederskab.

FN’s verdensmål fylder stadigt mere i organisationer. Der er et stigende krav eksternt, men også internt, at man forholder sig til et eller flere af FN’s 17 verdensmål. På tværs af generationer stiller vi også større krav om mening i arbejdet. Vi vil være med til selv at skabe den. Mange ønsker at være en del af organisationer med en bevidsthed og ambition om at bidrage til verdensmålene. 

Derfor er verdensmålene – eller SDG’erne som de også kaldes – ikke længere til at komme udenom for ledere, der ønsker at være klar til fremtiden, mener Mette Gyde. Hun er til daglig leder af området ”Det bæredygtige arbejdsliv” i konsulenthuset Hartmanns.

Det handler om at prioritere

Mette forstår dog godt, at man som leder godt kan blive helt forpustet over verdensmålenes omfang. Udsigten til endnu en agenda at forholde sig til. Her er det vigtigt at huske, at hverken leder eller organisation skal arbejde med alle 17 verdensmål på én gang.

Det handler om at tage stilling til og udfolde de relevante mål og delmål for den enkelte organisation og leder. For en leder kan det være en kæmpe styrke at blive skarp på: “Hvilke verdensmål ligger der til mig i mit lederskab?”, forklarer Mette og fortsætter:

“Mange af FNs 17 verdensmål er markedsrettede. At vælge et eller flere mål kan hurtigt komme til at vokse på en organisation og dens ledere. For nogle er det lidt som en ny verden, der åbner sig. Det kan give både energi og autenticitet til det personlige lederskab. Dog kun hvis man formår at kanalisere den mening, der ligger i de her mål, ud i sin måde at lede og motivere på. På den måde bliver verdensmålene pludselig mere konkrete og retningssættende for, hvad man faktisk arbejder med.”.

Som en del af Ledelse i Balance sætter Mette fokus på koblingen mellem organisatorisk arbejde med verdensmål og det personlige lederskab. Med enkle værktøjer afdækker vi overlap og forskelle i organisatorisk og ledelsesmæssig ambition. Det er grundlaget for at kunne styrke eget lederskab af denne agenda. Mette påpeger, at deltagerne på Ledelse i Balance, i arbejdet med SDG’erne, sandsynligvis vil opleve at blive lidt forvirrede, før de bliver afklarede. Herefter vil de blive bevidste omkring egne holdninger og målenes naturlige rolle i lederskabet. Dermed bidrager arbejdet med verdensmålene til bevidsthedsmodulet i Ledelse i Balance. Igennem hele forløbet tages der afsæt i begreberne bevægelse, bevidsthed og balance. 

Hvordan vil Mette beskrive sig selv som mentor? 

”Mit udgangspunkt er at skabe et trygt rum for samarbejdet. Der skal være plads til fælles refleksion, udfordrende spørgsmål, mod til selvindsigt og arbejde med ønsket personlig forandring i sit lederskab.”. 

“Det ligger mig især på sinde som mentor at bidrage til at spotte og videreudvikle styrker og potentialer, der kan bringes i spil og ofte skrues op for i det personlige lederskab. Min erfaring er helt klart, at bevidstheden om brugen af styrker fordrer oplevelsen af autenticitet og balance. Både hos lederen selv og hos kolleger og medarbejdere. Det motiverer mig meget at bidrage til den udvikling.”.    

Mettes styrker er evnen til at sætte sig i andres sted, stille spørgsmål og oversætte noget luftigt til konkret handling eller adfærd, der falder den enkelte ret naturligt. Med andre ord arbejder hun målrettet med den enkelte for at omsætte teori, viden og ønsker til noget brugbart, meningsfyldt og værdiskabende. Det vil ofte være helt forskelligt fra person til person, fordi vi har forskellige udgangspunkter og udfordringer. 

Solid erfaring med implementering af verdensmål

Mette har været mentor og rådgiver for erfarne såvel som nyudklækkede ledere. Ledere der har haft vidt forskellige behov og ønsker til ændret adfærd, gennemslagskraft og balance. Et eksempel var en ung leder, der havde brug for en mentor og sparring i bevægelsen fra projektleder til personaleleder. Her havde vi fokus på skiftet fra at være leveranceorienteret og låne ressourcer i organisationen til at blive retningssættende, motiverende og faciliterende. Det krævede et mere bevidst brug af sine styrker til at stille spørgsmål frem for at besvare dem. At give rum for diskussion forud for konklusion. Det gav meget mere balance i hendes lederskab samt engagement og motivation i hendes team.  

Som mentor adskiller Mette sig nok særligt ved sin solide erfaring med implementering af FNs verdensmål og bæredygtig ledelse. Noget som hun kan bringe i spil på flere måder: “Der er stort pres på ledere i dag, og ledelse risikerer nemt at live reduceret til to-do-lister. Her kan vi som ledere bruge og perspektivere til verdensmålene, der nu ikke længere er nice-to-have, men need-to-have. Både ledere og medarbejdere motiveres i høj grad af at arbejde med mere end “just for profit”. Her bidrager jeg med erfaringer, der gør ledere i stand til at omsætte verdensmål til hverdagsmål, der skaber mening i ledelse og organisationen.”.

Similar Posts