Foruden mentoring har du mulighed for deltagelse i ledercamp på den græske ø Poros og ledernetværk. Vi drøfter værdi og relevans for dig efter cirka 3-4 mentorsessioner.

Ledercamp på den græske ø Poros

Ledercamp på den græske ø Poros har til hensigt at samle op på dine erkendelser og udvikle dit lederskab yderligere gennem workshops, udviklingsaktiviteter og refleksion. Fokus vil være på fordybelse, ny viden, faglige diskussioner, sparring og mulighed for fysisk og mental træning. Campen gennemføres sammen med Ledelse i Balance’s mentorer og 10-15 ledere, der er på samme udviklingsrejse som dig. Dit lederskab vil stå styrket, og du vil kunne hvile i det, du har lært.

Grækenland er landet, hvor den europæiske filosofi blev født. På  Poros har vi fokus på klassiske og aktuelle temaer i ledelse. Du vil møde stærke praktikere og tænkere, der tager filosofiske såvel som praktiske spørgsmål op, og der vil være vigtig tid og rum til at udforske, udfordre og udfylde eget lederskab.

Ledernetværk

Du har også mulighed for at blive medlem af Ledelse i Balance’s ledernetværk, der optager medlemmer to gange årligt. Ledernetværket er faciliteret af de to dygtige antropologer Gitte Olskær og Nicoline Qvortrup. Medlemmerne mødes 3-4 gange om året. Hver gang er der en spændende oplægsholder, debat om ledelsesmæssige temaer og aktuelle udfordringer, der kan give ny energi og inspiration. Som deltager kan du også selv komme med ønsker til emner og oplæg.