Mentorforløb

Ledelse i Balance er et mentorforløb for ledere med ønske om at styrke deres lederskab med mennesket i centrum for lederrollen. Det starter med et forløb, hvor du sammen med din mentor arbejder med balance, bevidsthed og bevægelse i både lederskab, liv og ambition. Med øget selvindsigt bliver du bedre til at håndtere de udfordringer, du møder i fremtiden som leder.

Mentorforløbet er for dig, der har været leder i nogle år på taktisk og/eller strategisk niveau i en privat eller offentlig organisation.

Du klarer dig allerede godt som leder. Du kan, tør og vil komme endnu videre,
for du ved, at du har endnu mere at byde på.
Stine Bosse

Du befinder dig godt i lederrollen, men oplever et behov for tid og rum til tanker om balancen i dit eget lederskab, dine ambitioner og ikke mindst livet, som du ønsker at leve det. Du vil noget med både dig selv, dine medarbejdere og den organisation, du arbejder i.

Læs her om tankerne bag Ledelse i Balance.

Centrale spørgsmål i mentorforløbet 

Med udgangspunkt i dine ønsker til din udvikling som leder, arbejder vi i mentorforløbet med spørgsmål som følgende: Hvordan ser din verden ud? Hvordan virker dit “organisatoriske ophæng”? Er din organisation i BEVÆGELSE? Hvilke ambitioner har du for dit liv – arbejdsmæssigt og privat? Er der BALANCE? Er der noget, der nu og på længere sigt forhindrer dig i at være den bedste udgave af dig selv? Og hvordan kan du arbejde BEVIDST med det? Hvordan spiller du sammen med kolleger og medarbejdere? Hvad er din erfaring med at lede opad, og er der BALANCE i forhold til alle dine interessenter?

Vi vil også tage fat på helt konkrete spørgsmål som: Hvor mange mails modtager du om dagen? Hvad er det ved dig, der gør det værd at følge din BEVÆGELSE? Hvad kan kun du løse? Hvordan siger du BEVIDST nej for at sige ja og omvendt?

Som supplement til mentorforløbet har du mulighed for at deltage i vores ledercamp på den græske ø, Poros, og du kan deltage i netværk med andre ledere, der også ønsker refleksion og sparring på ledelse af mennesker udover strategi og vision.

Værdien af mentorforløbet for dig som leder

Som leder vil du opleve at komme videre med både dit lederskab gennem tydeliggørelse af værdier, grænser, påvirkning og træning indeni og udenpå, alene og sammen med din mentor:

  • Du er afklaret i dit personlige lederskab.
  • Du er styrket i evnen til selv at stille spørgsmål og træffe vigtige beslutninger på 6, 12 og 18 måneders sigt.
  • Du har påbegyndt en rejse, hvor du kan se fremtidens mål som fyrskibe i stedet for fyrtårne – dvs. “implication over application”.
  • Din nysgerrighed har vundet over vores menneskelige tilbøjelighed til at ville dømme.

Værdien af mentorforløbet for din organisation

Alle organisationer har behov for at være i bevægelse, og det afhænger af ledernes evner. Det kræver ledere, der forstår forretning og udfordringer, kan få medarbejderne med, sikre samarbejde og udvikling på tværs og træffe beslutninger uden at vente på svar oppefra. Konkret kan din organisation forvente en leder:

  • med ny energi og gå-på-mod, som tør kaste sig ud i større udfordringer for at videreudvikle og styrke sin organisation til gavn for alle interessenter,
  • som hviler endnu mere i sig selv og står skarpt på en balanceret og inspirerende måde,
  • og som er gladere og mere afklaret.

Hvad kan jeg vælge?

Mentorforløb over 7 gange 1,5 time med Stine Bosse.
Her arbejder vi med dine specifikke arbejdsrelaterede problemstillinger og udfordringer. Hvad fungerer godt – og hvad skal justeres?

Udvidet mentorforløb med dybdegående terapeutisk samtale med Stine Bosse som mentor og psykoterapeut Nanette Vabø, som står for den personlige del af din udvikling som leder. Her får du 7 gange 1,5 time mentoring samt 7 gange 1,5 time personlig terapi.