Mentorerne

Mentorerne på Ledelse i Balance er Stine Bosse, Mette Gyde og Jørgen Kjærgaard – erfarne, dygtige med fælles værdier og forskellige styrker. 


Stine Bosse

Grundlægger af Ledelse i Balance, 30 års ledelseserfaring i Danmark, heraf 13 år i topledelse. Bestyrelseserfaring (20 år) fra Danmark og udlandet – fra en at verdens største finansvirksomheder til mindre startups.
Stine er en inspirator for ledelse og innovation og kendt for sin tilgang til diversitet, kundefokus og involvering af hele organisationen, sin direkte kommunikation og store engagement i samfundet. Derudover er hun en stærk og dygtig ”bevægelsesleder” og har selv haft stor gevinst af mentoring i sin udvikling som leder.
Med Stine får du
 • En erfaren mentor og en sikker hånd i ryggen
 • Fokus på dit forbedringspotentiale såvel som dine stærke sider
 • Afklaring og styrke i dit personlige lederskab – så du kan flytte dig
Jeg er passioneret omkring
 • Hvor vigtig forskellighed er i ledelse
 • At balancerne er udgangspunktet for al sund vækst
 • “Uden kunder ingen butik”
 • Den enestående pool af viden og engagement dine medarbejdere udgør


Mette Gyde

Ledelsesrådgiver med 20 års erfaring indenfor forretningsdrevet bæredygtighed og samfundsansvar i strategi, ledelse og hverdag.
Mette er ledelsesrådgiver med mere end 20 års erfaring med forretningsdrevet bæredygtighed og samfundsansvar i strategi og ledelse indadtil i organisationen ift. medarbejdere og udadtil overfor kunder og samarbejdspartnere. Hun trækker bl.a. på erfaring fra Novozymes, Dansk Industri og Hartmanns.
Med Mette får du
 • Ideer til at blive til virkelighed
 • Fokus på de styrker, du kan udnytte stærkere i dit lederskab
 • Nedbrydning af kompleksitet i konkret handling med særlig virkning for dig
Jeg er passioneret omkring
 • At gøre verdensmål til hverdagsmål i organisationer
 • Værdiskabende balanceret ledelse og bæredygtigt arbejdsliv
 • Partnerskaber


Jørgen Kjærgaard

Ledelsesrådgiver indenfor strategiudvikling og -implementering
Jørgen er ledelsesrådgiver med mere end 30 års erfaring som rådgiver og management konsulent for både private og offentlige organisationer. Han trækker på sine mange år som partner i Implement Consulting Group og andre konsulentfirmaer og som embedsmand i bl.a. Finansministeriet.
Med Jørgen får du
 • En mentor med fokus på din forretningsmæssige kontekst og på dit mulighedsrum
 • Indsigt i lederrollens forskellige aspekter fra strategi over udvikling af mennesker til den daglige drift
 • En gentleman, men ikke en ”gentle man”
Jeg er passioneret omkring
 • God ledelse – for det begynder og slutter med ledelse
 • At have de rigtige mennesker på holdet og løfte i flok
 • At udvikling af mennesker er en af lederens vigtigste opgaver og det skal ske med organisationens kerneopgaver som omdrejningspunkt
 • At få oversat mission og strategi til konkret adfærd i den daglige drift”