LiB – netværket

Foruden mentoring før forløbet, selve forløbet på Poros og mentoring efter, får du et års gratis medlemskab af Ledelse i Balance netværket.

Det vil to gange årligt blive udvidet med nye medlemmer, som har deltaget på forløbet. Derfor er det et netværk med et stærkt fællesskab, hvor deltagerne kan spejle sig i hinanden, udveksle erfaringer og sparre omkring ledergerningen. Det tillidsfulde rum er allerede skabt på Poros.

Hvad byder netværket på?

Netværket byder på to årlige arrangementer – afholdt med temaer, som vil interessere, inspirere og motivere til din opfattelse af din lederrolle. Temaerne tænkes at blive af filosofisk og helt handlingsorienteret karakter. Det skal både kunne bruges som sparring på dig som menneske, men også helt praktisk for din hverdag som leder.

Vi gør meget ud af, at de temaer, der tages op, kommer fra netværket selv, så det bliver så relevant som overhovedet muligt. Derfor er du som en del af netværket med til at bestemme, hvilke emner der skal tages op.

Afholdelse af LiB – netværksmøder

Vi tilstræber at afholde netværksmøderne på geografisk eksemplarisk vis, så alle føler sig imødekommet. Netværket arrangeres og koordineres af Ledelse i Balances tovholdere, som også står for at indsamle ønsker og behov fra netværkets medlemmer om fremtidige emner.

Du kan kontakte en af dem her:

Betingelser

Som ovenfor beskrevet får du et års gratis medlemskab af netværket. Herefter kan du altid opsige dit medlemskab til administratorerne. Proceduren finder du i Ledelse i Balances handelsbetingelser, som du kan tilgå her.

Efter det første års netværk koster det 15.000 kr. ekskl. moms årligt at være en del af. Dette beløb går til facilitering, koordinering, afholdelse og betaling af udefrakommende inspiratorer.