Foruden mentoring og eventuelt et forløb på Poros, har mulighed for deltagelse Ledelse i Balance netværket.

Det vil to gange årligt blive udvidet med nye medlemmet. Det et netværk med et stærkt fællesskab, hvor deltagerne kan spejle sig i hinanden, udveksle erfaringer og sparre omkring ledergerningen. Det tillidsfulde rum er skabes under ledelse af Stine Bosse.

Hvad byder netværket på?

Netværket byder på to årlige arrangementer – afholdt med temaer, som vil interessere, inspirere og motivere til din opfattelse af din lederrolle. Temaerne tænkes at blive af både filosofisk og handlingsorienteret karakter. Det skal både kunne bruges som sparring for dig som menneske, men også helt praktisk for din hverdag som leder.

Minimum én gang årligt kommer der en inspirator udefra, og sætter ekstra gang i debatterne.

Vi gør meget ud af, at de temaer, der tages op, kommer fra netværket selv, så det bliver så relevant som overhovedet muligt. Derfor er du som en del af netværket med til at bestemme, hvilke emner der skal tages op.

Afholdelse af LiB – netværksmøder

Vi tilstræber at afholde netværksmøderne på geografisk eksemplarisk vis, så alle føler sig imødekommet. Netværket arrangeres i samarbejde med Olskaer & Qourtrup Antropologer, som også står for at indsamle ønsker og behov fra netværkets medlemmer om fremtidige emner.

Du kan kontakte en af dem her:

Betingelser

Når du er optaget i netværket, koster et medlemskab 10.000 kr. plus moms om året. Du kan altid opsige dit medlemskab til administratorerne. Proceduren finder du i Ledelse i Balances handelsbetingelser, som du kan tilgå her.