Ledercamp og netværk

Udnyt muligheden for at udvide det individuelle mentorforløb med ledercamp på den græske ø Poros og ledernetværk for at fortsætte udviklingen af dit lederskab sammen med andre ledere.

Ledercamp på den græske ø Poros

Efter 3-4 mentorsessioner drøfter vi muligheden for at udvide dit forløb med 6 dages ledercamp på den græske ø Poros, som har til hensigt at samle op på dine erkendelser og udvikle dit lederskab yderligere sammen med 10-15 ledere med samme fokus som dig.  Dit lederskab vil stå styrket, og du vil kunne hvile i det, du har lært.

Grækenland er landet, hvor den europæiske filosofi blev født. På  Poros har vi fokus på klassiske og aktuelle temaer i ledelse. Du vil møde stærke praktikere og tænkere, der tager filosofiske såvel som praktiske spørgsmål op, og der vil være vigtig tid og rum til at udforske, udfordre og udfylde eget lederskab.

Ledernetværk

Du har også mulighed for at blive medlem af vores ledernetværk, hvor vi optager medlemmer to gange årligt. Ledernetværket er faciliteret af to dygtige antropologer og mødes 3-4 gange om året. Hver gang er der en spændende oplægsholder, debat om ledelsesmæssige temaer og aktuelle udfordringer, der kan give ny energi og inspiration. Som deltager kan du også selv komme med ønsker til emner og oplæg.