Ledelse i Balance

Du befinder dig allerede godt i lederrollen, men ønsker dig et ledelsesforløb, der indeholder seriøs mentoring og som går videre end det sted, hvor der alene arbejdes med strategi og visioner. På Ledelse i Balance sættes mennesket i centrum for lederrollen, og du går ind for, at der skal være balance i den måde, du leder på. Du klarer dig allerede godt, men du kan, vil og tør komme endnu videre som leder, for du ved, at du har mere at byde på. Du vil både noget med dig selv, dine medarbejdere og den virksomhed, som du arbejder i.

Gennem forløbet får du sammen med tidens skarpeste inspiratorer og stærke mentorer mulighed for at videreudvikle og forme dit lederskab og opnå selvindsigt til bedre at kunne håndtere de udfordringer, du møder i fremtiden som leder.

 

Hastighed – vor tids forventning

Den måde hvorpå man traditionelt så ledelsesrollen, er under komplet ombygning. Den nye skabende leder har et helt andet afsæt i teknologi og innovativ tænkning. Verden bliver på samme tid sammenhængende (globaliseret), og samtidig bliver behovet for at navigere i diversiteten større – dette øger også kompleksiteten i den gruppe af mennesker, du leder. At være den bedste fagperson er endegyldigt ikke nok. Lederen skal være den bedste til at facilitere. Lederen er nødt til at turde give slip. Dette kan imidlertid kun ske i et afstemt leje af tillid, respekt og etik. 

Vi skal som ledere facilitere vores medarbejdere, vi skal være gode kollegaer, vi skal sikre os, at vi er med til at realisere virksomhedens ambitioner og skabe resultater. Samtidig skal vi kunne navigere i nye dilemmaer. Det giver et øget pres, som kun kan håndteres gennem bevidste greb og afklaring af egen rolle. 

Forandringerne sker nu så hurtigt, at de lovbestemte rammer har rigtig svært ved at følge med. Derfor kommer virksomheder i dilemmaer, hvor evnen til at navigere i kaos bliver helt afgørende. Den drivende kraft bag dette er den hastighed, hvormed ny teknologi og nye muligheder opstår. 

Derfor bliver “den gode leder” en helt anden “maggiterning”.

 

Hvad får du mulighed for?

 • At få inspiration fra fire af tidens skarpeste praktikere og tænkere – Stine Bosse, Morten Albæk, Alexandra Krautwald og Svend Brinkmann
 • At udvikle dit eget lederskab og forblive tro imod dine egne værdier
 • At skabe kontinuerlig organisatorisk bevægelse kombineret med glade medarbejdere
 • At blive afklaret omkring, hvordan du vil forvalte lederrollen på en måde, så dine medarbejdere har lyst til at følge dig
 • At se dine interessenter tydeligt og arbejde med dem og deres samspil
 • At se din egen påvirkningskraft og hvordan du kan skrue på den
 • At turde sætte retningen sammen med dine kollegaer – både medarbejdere og andre ledere
 • At se dig selv udefra som leder: du ser din egen styrke, din sårbarhed og din ubevidste bias
 • At navigere i diversitet og få styrken fra samme
 • At turde lade dig bevæge, således at du kan bevæge andre
 • At du forstår magtens natur, rammer og ansvar, og har her igennem en tydelig bevidsthed om dit eget sæt af værdier
 • At forstå det moderne arbejdsliv, som det former sig for dine medarbejdere, og hvilke krav det stiller til fremtidens leder
 • At være hélt fokuseret på at dine resultater skabes gennem andre
 • At forstå dine egne grænser og bruge dem konstruktivt
 • At blive en del af et stærkt netværk.

 

Hvad får din organisation ud af, at du deltager i forløbet?

 • En leder med ny energi og gå-på-mod, som tør kaste sig ud i større udfordringer for at videreudvikle og styrke sin organisation til gavn for alle interessenter
 • En leder som hviler endnu mere i sig selv og står skarpt på en balanceret og inspirerende måde
 • En gladere og mere afklaret leder
 • En god holdspiller som vil bringe organisationen videre. 

Du vil få i alt 6 sessioners mentoring som en del af dit forløb. Du får 3 sessioner før turen til Grækenland, som har til formål, at sikre, at du er helt skarp på dit fokus for forløbet. Derefter 3 sessioner efter opholdet på Poros, Grækenland, som vil sikre, at det du har lært faktisk forankrer sig i din hverdag som leder.

Forløbet afholdes primært på dansk – der vil dog være et oplæg på engelsk.

 

Træning kan tilkøbes 

Som en del af forløbet på Poros er der indlagt fysisk aktivitet, og derudover tilbydes der træning til merpris. Du kan læse meget mere om, hvem der står for træningen og hvilke træningsformer, man som deltager kan vælge. Du kan læse mere her.