Mette Gyde

Mette har mere end 20 års erfaring med bæredygtighedsstrategi og ledelse indadtil i organisationen ift. medarbejdere og udadtil overfor kunder og samarbejdspartnere. Hun er uddannet Cand.Merc. Int. i Intercultural Management fra Copenhagen Business School og er optaget af ledelse og implementering af bæredygtighed og forandringer. En af Mettes styrker er evnen til at afklare ambitioner og omsætte dem til konkret ændret adfærd i dagligdagen.

Mette har arbejdet med forretningsdrevet bæredygtighed, samfundsansvar og forandringer i Dansk Industri, Novozymes og som selvstændig konsulent og rådgiver. Senest har Mette som udviklingsdirektør i konsulenthuset Hartmanns haft ansvar for området Sustainable Worklife, hvor hun har rådgivet ledere i at balancere forretningsresultater og skabe et trygt psykosocialt arbejdsmiljø og relationer i organisationen for at sikre det mentale overskud til at være i bevægelse.

I løbet af sine mere end 12 år i Novozymes havde Mette indflydelse på udviklingen og implementeringen af en ambitiøs strategi for bæredygtighed forankret i forretningen og ledelsen, herunder brug af bæredygtighed som døråbner hos kunder og samarbejdspartnere og senere brug af FNs verdensmål til at understøtte forretningsmuligheder. Dertil kommer en række projektleder- og facilitatorroller fra udrulning af ny strategiproces til simplificering af organisatoriske processer, herunder tydeliggørelse af individuelle roller og ansvar.

Før vi alle for alvor begyndte at tale om bæredygtighed, var det omdrejningspunktet i Mettes karriere, der startede som konsulent i Dansk Industri. Her bistod hun mere end 20 danske virksomheder i at etablere partnerskaber på vækstmarkeder støttet af bl.a. Verdensbanken og Danida, der stillede krav til både kommercielle resultater og dokumenterede sociale og miljømæssige effekter – et godt eksempel på et uundgåeligt krav til ledere i dag.

Mette er medlem af flere netværk og oplever både personligt og generelt, at ledere får stor værdi af helhedsorienteret lederudvikling.

 

Mette som mentor 

”En af mine lederkolleger fremhævede for år tilbage en af mine vigtigste styrker som mentor: ”Mette, du har en særlig evne til at nedbryde det komplekse, jeg kredser omkring i mit liv og lederskab, til praktiske og enkle handlinger i min hverdag, der ender med at gøre en kæmpe forskel for mig”. Det stemmer. Jeg spørger og lytter mig aktivt frem til dine ledelsesmæssige styrker, ønsker og udfordringer i dit lederskab og hjælper dig med at nå frem til konkrete ændringer i holdning og handling, som du afprøver, og som vi sammen følger op på effekten af”.

Spørgsmål?

Kontakt Mette på info@ledelseibalance.com