Jørgen Kjærgaard

Jørgen Kjærgaard er uddannet cand. mag. i dansk og samfundsfag fra Københavns Universitet og er certificeret i ‘Whole Brain’ og ‘The European Excellence Model’.

Til daglig er Jørgen ledelsesmentor og – rådgiver i eget firma Kjaergaard Consulting, hvor han trækker på erfaringer fra sit mangeårige arbejdsliv. Han har i mere end 25 år arbejdet som management consultant/ledelseskonsulent, herunder i 12 år som partner i Implement Consulting Group – det sidste er noget han selv betegner som afgørende for ham som rådgiver. Han har mange års ledererfaring fra arbejdet i konsulentbranchen. Før karrieren som konsulent arbejdede han i næsten 10 år som fuldmægtig i Energiministeriet og Finansministeriet.

Som konsulent har han altid været optaget af mennesker i de organisationer, han har løst opgaver for, ikke mindst lederne, fordi de har så stor betydning for, hvordan organisationen fungerer. Konkret har han erfaring med bl.a. udvikling og implementering af ny strategisk retning (fx Finanstilsynet), nyt paradigme for styring af den daglige drift (fx Rigsadvokaten, Politiet og Finansministeriet), teamorganisering som bærende princip (Fødevarestyrelsen) og fusioner (Sikkerhedsstyrelsen og Danish International Adoption).

Jørgen som Mentor

“For mig udøves ledelse altid i en kontekst, og for at kunne hjælpe dig som leder bedst muligt, er det vigtigt for mig at forstå din konkrete kontekst med de vilkår, muligheder og udfordringer det indebærer. Du vil opleve mig som lyttende og anerkendende, men også direkte og tydelig i mine råd og anbefalinger. En god kollega sagde en gang, at jeg er en gentleman, men ikke nogen ”gentle man”.”

Udgivelser

Jørgen har flere udgivelser bag sig om ledelse, udvikling og styring – dette er blot et udsnit:

Bog:

Serviceleverance – vejen til service i verdensklasse, sammen med Jan Erik Dahl (2014)

Artikler:

Motiverende driftstyring i det offentlige sammen med Thomas Lauridsen og Jens Dahl Pedersen (2016)

The Missing Link – The Service Promise and Delivery sammen med Jan Erik Dahl og Jacob Støvring (2012)

Spørgsmål?

Kontakt Jørgen på info@ledelseibalance.com