Filosofien

Gennem erfaring kommer eftertanker, og gennem eftertanker er filosofien opstået og dette forløb skabt. Som Søren Kierkegaard udtrykte det så klart; så forstår vi livet baglæns, og lever det forlæns. Dette forløb er designet på baggrund af solid erfaring med ledelse på alle niveauer og med fingeren på pulsen ift. nutidens krav til ledelse. Eftertanker der er blevet til den filosofi, hele dette forløb er funderet på, og landet vi mødes i, er landet, hvor den europæiske filosofi blev født: Grækenland. Her lærte blandt andre Aristoteles os, at fysisk bevægelse fremmer tanker, og han sagde blandt andet: “Den uvidende mand råber op, den vise mand stiller spørgsmål og reflekterer.” Aristoteles var omvendt ikke begejstret for demokrati, et emne vi også behandler, da ægte involvering har elementer af demokratisk tænkning i sig. Uagtet at ledere ikke bliver valgt, bliver de ikke stærke uden opbakning.

Ledelsesfilosofi

Hvis du som leder ønsker at udfolde dit fulde ledelsespotentiale og være den bedste udgave af dig selv, er der tre begreber, du skal forstå at kunne anvende: bevægelse, bevidsthed og balance. Her nedenfor kan du læse, hvad der ligger bag begreberne, og hvorfor de er så vigtige at forholde sig til som leder.

Bevægelse

Alle vil bevægelse – ingen vil forandring. Bevægelse handler om at kunne flytte en organisation og træne dens agilitet, således at den ultimativt bliver selvkorrigerende. Bevægelse handler om, at gøre ord til handling. At omsætte strategi og formål til konkrete handlinger og levet kultur, således at organisationens værdier ikke bare bliver noget, der hænger på vægge, men noget man gør og lever på daglig basis. Samtidig handler det om at forstå sin organisation som en levende organisme, hvor kulturen er dynamisk: som leder er du kulturbærer, men det er samtidig vigtig at forstå, at kulturen bliver til i en forhandling med dine medarbejdere.

Bevægelse handler om at bevæge menneskers følelser. Om at finde det større formål (purpose), som går længere end blot at tjene penge, eller at holde budgetterne, hvis man er offentlig leder. For at finde organisationens DNA må du også kunne lade dig bevæge. Mærke de mennesker du leder. Ikke være urolig ved følelser, men kunne navigere i egne og andres følelsesmæssige landskab. Og være klar over det helt særlige ansvar der følger med dette. Som leder er empati noget du skal kunne mestre, og det kan du træne. “Du skal møde mennesker hvor de er, for at kunne bevæge og påvirke dem.” – Kierkegaard.

Bevægelse handler om at bruge sin krop og sin energi til at vise vej og gennem at passe på sig selv – stadig være hel og genkendelig.

Stine fortæller her kort om, hvordan hun ser på ledelse og bevægelse:

Bevidsthed

Bevidsthed handler om at være nærværende. Og at kunne være nærværende i de beslutninger, man som leder træffer. Ligeledes handler det om at kunne tænke selv og at inspirere andre til at tænke selv. Træning af nærvær handler også om kropskontakt, afslapning og meditation.  

Bevidsthed handler om selvbevidsthed. At kunne se sig selv udefra, og være sig bevidst om de værdier og meninger, som har indflydelse på ens beslutninger. Bevidsthed handler derfor også om egne grænser. Hvornår siger du nej? Hvordan siger du fra? Og hvordan sikrer du dig, at du er bevidst om konsekvenserne af dine beslutninger. Hvor starter og stopper dit ansvar?

Bevidsthed handler om filosofi og etik – fra Kierkegaard til Bourdieu. At have fokus på dannelsen og respekt for tanken. Det handler derfor også om at kunne forstå lederrollen i tiden – det er filosofien bag bevidsthed.

Se med her, hvor Stine kort fortæller om bevidsthed i ledelse.

Balance

Balance i den rammesættende ledelse handler om at være i stand til at balancere mellem de interessenter, der har berettigede forventninger til dig. Dine “ejere” eller de, der forventer en solid bundlinje, dine kunder og dine medarbejdere. Tipper balancen kommer din virksomhed i usunde svingninger, og angst, grådighed, slaphed, eller kvælende kontrol erstatter glæde, vidensdeling, samarbejde og tillid.  

I ledelsesrollen handler det også om at kunne dosere den rette mængde af autoritet, tillid, frihed og respekt samt balancere mellem at gå forrest og holde sig pænt i baggrunden.  

Endelig handler balance om at forstå styrken i diversitet. Og at forstå diversiteten som en forudsætning for at skabe, innovere og vokse. Forskellighed i køn, alder, baggrund, uddannelse mm. er en forudsætning for at skabe de bedste resultater i det bredeste perspektiv. Ledelse er gruppearbejde.

Du kan se en kort video her nedenfor, hvor Stine fortæller om ledelse og balance og filosofien bag.

Til sidst handler balance om fremtiden. Om bæredygtighed og ansvarlighed. Både i forhold til individet og planeten. Derfor er balance i livet som sådan også helt afgørende for godt lederskab. Temaet balance vil også omhandle de svære livsbalancer f.eks. mellem arbejde og privatliv eller mellem ”nu og senere”.

Sidder du inde med spørgsmål til filosofien eller andet? Tag kontakt til én af os her.